Thiếu container làm gián đoạn chuỗi cung ứng của Việt Nam

Thiếu container làm gián đoạn chuỗi cung ứng của Việt Nam

PMI tháng 1 trên 50 điểm nhưng thấp hơn tháng 12/2020 khi các điều kiện kinh doanh cải thiện với tốc độ chậm, một phần do chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (Purchasing Managers’ Index – PMI) lĩnh vực sản xuất Việt Nam đạt 51,3 điểm...
Tình trạng thiếu container ở châu Á ngày càng trầm trọng, ngay cả đối với các dịch vụ cao cấp

Tình trạng thiếu container ở châu Á ngày càng trầm trọng, ngay cả đối với các dịch vụ cao cấp

Các công ty giao nhận nói rằng tình trạng thiếu container tại các cảng châu Á trầm trọng đến mức các hãng vận tải có dịch vụ xuyên Thái Bình Dương cao cấp đôi khi không thể đảm bảo cho khách hàng thiết bị sẽ có sẵn tại các cảng tải châu Á mà họ phục vụ. Tình trạng...