Cước vận chuyển container tăng đến 7 lần, doanh nghiệp có nên sử dụng phương pháp Reuse container ngay lúc này?

Cước vận chuyển container tăng đến 7 lần, doanh nghiệp có nên sử dụng phương pháp Reuse container ngay lúc này?

Theo Tổng Cục Hàng hải Việt Nam đã có báo cáo kết quả nghiên cứu cho Bộ Giao thông Vận tải rằng: có nhiều hãng tàu nước ngoài đã rần rộ tăng giá cước, gây sức ép kinh tế lên nhiều doanh nghiệp Việt Nam.  Cơ quan quản lý đã có khảo sát với 10 hãng tàu lớn như: CMA –...