MT-MOVE CONTAINER

MT-MOVE SERVICE

Tăng sự linh hoạt trong việc thay đổi vị trí lấy/trả container rỗng.

Thay vì mang một container về cảng, depot hoặc kho được chỉ định, các công ty vận tải có thể linh hoạt vị trí trả/đổi container.

Khả năng cạnh tranh cao: Quản lý container rỗng hiệu quả hơn.

Nâng cao dịch vụ khách hàng: Tăng khả năng vận chuyển hàng hoá bằng container rỗng trước khi đến vị trí nhận/trả rỗng.

Nền tảng thông minh và tiện lợi: Dễ dàng thực hiện giao dịch thông qua ứng dụng web và điện thoại.

MT-REUSE dành cho đối tượng nào?

Tiết kiệm chi phí nâng/hạ, phí trucking và thời gian! 

SHIPPER

3PL/FORWARDER

TRUCKER

Cách thức hoạt động MT-MOVE

Sử dụng MOVE Container chỉ với 3 bước đơn giản.

Bước 1: Tạo tài khoản và đăng ký.

Bước 2: Gửi yêu cầu trên hệ thống COS.

Bước 3: Xử lý yêu cầu trên hệ thống.

Bảng giá dịch vụ MT-MOVE

Mức giá bên dưới có thể thay đổi trong một số trường hợp. Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

MT-MOVE-PRICE