Hãng tàu

Giúp hãng tàu kết nối với khách hàng là các 3PL/Trucker/Shipper một cách dễ dàng thông qua nền tảng COS.

Số hoá thông tin, đổi mới và tối ưu hoá quy trình xử lý yêu cầu của khách hàng

Bài toán tối ưu hóa container rỗng

Với sự xuất hiện của liên minh các hãng tàu, để tăng khả năng cạnh tranh, đòi hỏi các hãng tàu phải cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình một cách tốt nhất.

Trong thời buổi công nghệ 4.0, ngành công nghiệp vận tải hiện đang bước vào kỷ nguyên mà những người tham gia chuỗi cung ứng mong đợi được sử dụng giải pháp nâng cao dựa trên nền tảng công nghệ.

Với các giải pháp hiện có, COS hi vọng có thể giúp các hãng tàu nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng một cách tốt hơn

Số hoá quy trình xử lý bằng cách tích hợp nguồn thông tin từ các hãng tàu, giảm bớt bước để xử lý một yêu cầu từ khách hàng qua đó giúp giảm khối lượng công việc của nhân viên

LỢI ÍCH CỦA HÃNG TÀU

Với nền tảng tối ưu hoá container đáng tin cậy, COS giúp các đối tác vận chuyển cung cấp trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng của mình với giá cả hợp lý. Qua đó nâng cao dịch vụ khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh