MT-REUSE SERVICE

Giảm sự di chuyển và nâng hạ rỗng bằng cách liên kết các nhà nhập khẩu với các nhà xuất khẩu có nhu cầu sử dụng container

Thay vì mang một container rỗng về cảng hoặc kho được chỉ định, các công ty vận tải có thể yêu cầu reuse container và mang thẳng đến nhà xuất khẩu.

Khả năng cạnh tranh cao: Quản lý container rỗng hiệu quả hơn

Nâng cao dịch vụ khách hàng: Tối ưu hóa quản lý luồng xuất nhập khẩu

Nền tảng thông minh và tiện lợi: Thông qua ứng dụng web và điện thoại

MT-REUSE dành cho đối tượng nào?

Tiết kiệm chi phí nâng/hạ, phí trucking và thời gian! 

SHIPPER

3PL/FORWARDER

TRUCKER

Cách thức hoạt động REUSE

Sử dụng REUSE chỉ với 3 bước đơn giản.

Bước 1: Tạo tài khoản và đăng ký.

Bước 2: Gửi yêu cầu trên hệ thống COS.

Bước 3: Xử lý yêu cầu trên hệ thống.

Bảng giá dịch vụ REUSE

Mức giá bên dưới có thể thay đổi trong một số trường hợp. Chưa bao gồm 10% thuế VAT

Loại container: 20ST

550,000 VND

Loại container: 40ST/40HC/40RH

1,150,000 VND